Tân Thịnh Phú

Gallery

Bồn chứa nguyên liệu sản xuất

Phòng Lab 1

Phòng Lab 2

Dây Chuyền Sản Xuất Nhũ Tương Acrylic

Dây Chuyền Sản Xuất Keo

Nhủ tương mực in

Keo PVAc bao bì phuy và IBC

Thùng thiếc chất phủ bóng UV

Keo PVA088-50 (G-AF)

Keo PVA088-20 (G-AF)

Keo PVA 088-60 (G-AF)

Keo EVAc

Keo PVA 098-27 (G-AF)

back-to-top.png