Sản Phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Emulsion I-9495

Thông tin sản phẩm

Emulsion I-9495 là nhựa nhũ tương Styrene Acrylic hệ nước, được sử dụng như là chất tăng độ bóng cho mực in Flexo và Gravure, chất phủ bóng cho giấy sau khi in, ...
Đóng gói:  200 Kg/Phuy Sắt

Sản phẩm khác

back-to-top.png