Sản Phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

Emulsion IG-9236

Thông tin sản phẩm

Emulsion IG-9236 là nhựa nhũ tương Styrene Acrylic hệ nước, được sử dụng như là nhựa nghiền cho mực in Flexo và Gravure.
Đóng gói:  200 Kg/Phuy Sắt

Sản phẩm khác

back-to-top.png