Sản Phẩm

Chi Tiết Sản Phẩm

PVA 088-60 (G-AF)

Thông tin sản phẩm

PVA 088-60 (G-AF)  là keo Polyvinyl Alcohol thủy phân một phần được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, keo thông dụng, chất cầm màu tạm thời cho ferrite, chất bảo vệ tạm thời cho các bề mặt tráng phủ.

Đóng gói: Bao giấy 20 kg.

 

Sản phẩm khác

back-to-top.png